Mezuniyet Kontrolü

Değerli öğrenciler,

mezun durumda olup olmadığınızı, ne zaman mezun durumda olacağınızı ve mezuniyet için kalan ders yükümlülüklerinizi aşağıdaki bilgiler doğrultusunda kontrol ederek, ders planlamalarınızı yapabilir, sonrasında gereği halinde öğrenci işlerine ve/veya danışmanlarınıza başvurabilirsiniz. Lütfen öncelikle aşağıda belirtilenler doğrultusunda kendi kontrollerinizi yapınız. Bu ön kontrolleri yapmanız, mezuniyet sürecinizi hem kolaylaştıracak hem de hata olasılığını en aza indirecektir:

1. 2013 yılından itibaren tüm bölüm katalogları fakülte web sayfamızda yer almaktadır. Her öğrenci fakülteye başladığı yılın bölüm kataloğundan sorumludur. Sorumlu olduğunuz katalog ile transkript ve karteks belgelerinizi karşılaştırarak, verdiğiniz ve vermeniz gereken dersler ile kredi miktarlarını kolayca belirleyebilirsiniz.

2. 2015-2016 Güz dönemi itibariyle üniversitemizde tekrar kuralı uygulanmaya başlamıştır. Buna göre; “Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik  yetersizlik  uyarısı kalkar. Ancak bu durumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini programda gösterilen güz ve bahar dönemlerinde tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri; kendi dönemi dışında açılması durumunda,  isterse  alabilir.  Akademik  yetersizlik  uyarısı  alan  ve  GNO’sunu  takip  eden  dönemde  de  2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer.” (Anadolu Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 19/6)

3. Dönem ve/veya Genel not ortalamanızı transkriptlerinizde görebilirsiniz. Olası senaryolarda not ortalamanızın ne olacağını ise aşağıda açıklanan not ortalaması hesaplama yöntemiyle kolayca hesaplayabilirsiniz:
GNO = (Alınan her bir ders için “kredi * harf notu katsayısı” çarpımlarının toplamı) / O ana kadar alınan toplam kredi sayısı (başarısız olunan dersler dahil)
Alınan her bir ders için “kredi * harf notu katsayısı” çarpımlarının toplamı şu şekilde hesaplanacaktır:
[(A dersinin kredisi * A dersinden alınan harf notuna karşılık gelen katsayı) + (B dersinin kredisi * B dersinden alınan harf notuna karşılık gelen katsayı) + ( C dersinin …… ) + …]
Harf notlarına karşılık gelen katsayılar:

AA: 4
AB: 3,7
BA: 3,3
BB: 3
BC: 2,7
CB: 2,3
CC: 2
CD: 1,70
DC: 1,3
DD: 1,00
FF: 0

Örneğin bir öğrenci şu ana kadar (basit olması açısından) 3 ders almış olsun.

Ders 1 : 5 kredi – AA
Ders 2 : 4 kredi – FF
Ders 3 : 2 kredi – BB
Ders 1 – kredi * harf notunun katsayısı = 5 * 4 = 20
Ders 2 – kredi * harf notunun katsayısı = 4 * 0 = 0
Ders 3 – kredi * harf notunun katsayısı = 2 * 3 = 6
Tüm dersler (kredi * harf notunun katsayısı) toplamı = 20 + 0 + 6 = 26
Alınan toplam kredi = 5 + 4 + 2 = 11
GNO = Toplam (kredi * harf notunun katsayısı) / alınan toplam kredi = 26 / 11 = 2,36 olacaktır.

Siz de yukarıdaki örneğe göre not ortalamanızı hesaplayabilir, mezuniyet ve başarı durumunuzu takip edip ders seçimlerinizi buna göre planlayabilirsiniz.

Hepinize derslerinizde başarılar dileriz. Sevgilerimizle…

DEKANLIK