Mezuniyet Kontrolü

Değerli öğrenciler,

Mezun durumda olup olmadığınızı, ne zaman mezun durumda olacağınızı ve mezuniyet için kalan ders yükümlülüklerinizi aşağıdaki bilgiler doğrultusunda kontrol ederek, ders planlamalarınızı yapabilir, sonrasında gereği halinde öncelikle danışmanınıza, danışmanınızla emin olamadığınız bir husus olması durumunda öğrenci işlerine başvurabilirsiniz. (Öğrenci İşleri son sınıfa gelen tüm öğrencilerin transkript kontrollerini rutin olarak yapmaktadır.)

Lütfen öncelikle aşağıda belirtilenler doğrultusunda kendi kontrollerinizi yapınız. Mezuniyet takibinin birincil ve esas sorumlusu öğrencinin kendisidir. Danışmanlarınız bu konuda sizlere özellikle kayıt haftalarında olmak üzere danışmanlık vermek ve destek olmakla yükümlüdür. Ancak danışmanlarınızın bu konunun teknik uzmanı olmadığını unutmayınız. Aslında yapmanız gereken ön kontroller ve takip etmeniz gereken hususlar son derece açık ve nettir. Bu ön kontrolleri yapmanız, mezuniyet sürecinizi hem kolaylaştıracak hem de hata olasılığını en aza indirecektir:

1. Her öğrenci fakülteye başladığı yılın bölüm kataloğundan sorumludur (kendilerine bilgisi verilen istisnai durumlar dışında. Örneğin, eski girişli öğrencilerin kataloğunda olup daha sonra kaldırılan derslerin kredisini nasıl tamamlayacakları belirlenmiştir). Sorumlu olduğunuz katalog ile transkript ve karteks belgelerinizi karşılaştırarak, verdiğiniz ve vermeniz gereken dersler ile kredi miktarlarını kolayca belirleyebilirsiniz.

Karteks, transkript ve katalog arasında uyuşmayan bir durum varsa; örneğin bir ders karteksde mesleki seçmeli görünürken katalogda zorunlu görünüyorsa ESAS OLAN KATALOGDUR. (Fakültemiz bölüm/programlarının kataloglarına Üniversitemiz web sayfasından ve Fakültemiz web sayfasının şu linkinden erişilebilir: https://iibf.anadolu.edu.tr/?page_id=5897 )

2. Öğrenci mezuniyet hakkı elde edebilmek için, GNO’su en az 2.00/4.00 olmak üzere;

  • kayıtlı olduğu bölümün/programın kataloğunda yer alan zorunlu dersleri alıp başarmak;
  • Kataloğunda görünen toplam mesleki seçmeli kredisini kataloğunda görünen mesleki seçmeli ders havuzundan alıp başardığı derslerle tamamlamak;
  • Kataloğunda görünen (serbest) seçmeli ders kredisini de isterse kataloğunda görünen mesleki seçmeli derslerden isterse kataloğunda bulunmayan derslerden alıp başardığı derslerle tamamlamak;
  • Son olarak kataloğunda “YÖK Seçmeli Dersleri” ya da “Seçmeli Ders” başlığı altında görünen 1 (Bir) adet YÖK seçmeli dersini alıp başarmak durumundadır. (Kataloglarınızda bu alanda kodu “U” ile biten dersler varsa, bu dersler Açık ve Uzaktan Öğretim Sistemi içinden seçebileceğiniz serbest seçmeli dersler olup, YÖK Seçmeli dersi değildir. Bu derslerden alacağınız kredi serbest seçmeli kredinize sayılacaktır. Bu nedenle kodu “U” ile biten bir ders almış olmanız, YÖK Seçmeli grubundan bir ders alma şartını sağlamaz.)

3. Serbest seçmeli ders alırken, kendi kataloğunuzda aynısı veya benzeri olan dersleri almamaya dikkat ediniz. Örneğin; İktisat Bölümü kataloğunda Para Teorisi ile Para Politikası dersleri zorunlu ders olarak yer almaktadır. Bu nedenle bir İktisat Bölümü öğrencisinin İşletme Bölümü kataloğunda mesleki seçmeli olarak yer alan Para Teorisi ve Politikası dersini serbest seçmeli kredisine saydırmak amacıyla alması uygun değildir. Öğrenci zorunlu olarak zaten aldığı bir içeriği tekraren almış konumuna düşer. Bu ders mezuniyet kredisine sayılmayarak yerine uygun bir seçmeli ders alması istenir.

(Açık ve Uzaktan Öğretim sistemi içinden belirlenen U kodlu seçmeli derslerden Fakültemiz öğrencileri Dekanlığımızca uygun görülen SOS103U Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar, ÇMH201U Çatışma ve Stres Yönetimi I ile İLT101U Bireyler Arası İletişim derslerini alabilecek ve serbest seçmeli kredisine saydırabilecektir. Diğer derslerin alınması halinde kredinize sayılması mümkün olmayacaktır. )

4. 2015-2016 Güz dönemi itibariyle üniversitemizde tekrar kuralı uygulanmaya başlamıştır. Buna göre; “Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik  yetersizlik  uyarısı kalkar. Ancak bu durumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini programda gösterilen güz ve bahar dönemlerinde tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri; kendi dönemi dışında açılması durumunda,  isterse  alabilir.  Akademik  yetersizlik  uyarısı  alan  ve  GNO’sunu  takip  eden  dönemde  de  2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer.” (Anadolu Üniversitesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, 19/6)

5. Dönem ve/veya Genel not ortalamanızı transkriptlerinizde görebilirsiniz. Olası senaryolarda not ortalamanızın ne olacağını ise aşağıda açıklanan not ortalaması hesaplama yöntemiyle kolayca hesaplayabilirsiniz:
GNO = (Alınan her bir ders için “kredi * harf notu katsayısı” çarpımlarının toplamı) / O ana kadar alınan toplam kredi sayısı (başarısız olunan dersler dahil)
Alınan her bir ders için “kredi * harf notu katsayısı” çarpımlarının toplamı şu şekilde hesaplanacaktır:
[(A dersinin kredisi * A dersinden alınan harf notuna karşılık gelen katsayı) + (B dersinin kredisi * B dersinden alınan harf notuna karşılık gelen katsayı) + ( C dersinin …… ) + …]
Harf notlarına karşılık gelen katsayılar:

AA: 4
AB: 3,7
BA: 3,3
BB: 3
BC: 2,7
CB: 2,3
CC: 2
CD: 1,70
DC: 1,3
DD: 1,00
FF: 0

Örneğin bir öğrenci şu ana kadar (basit olması açısından) 3 ders almış olsun.

Ders 1 : 5 kredi – AA
Ders 2 : 4 kredi – FF
Ders 3 : 2 kredi – BB
Ders 1 – kredi * harf notunun katsayısı = 5 * 4 = 20
Ders 2 – kredi * harf notunun katsayısı = 4 * 0 = 0
Ders 3 – kredi * harf notunun katsayısı = 2 * 3 = 6
Tüm dersler (kredi * harf notunun katsayısı) toplamı = 20 + 0 + 6 = 26
Alınan toplam kredi = 5 + 4 + 2 = 11
GNO = Toplam (kredi * harf notunun katsayısı) / alınan toplam kredi = 26 / 11 = 2,36 olacaktır.

Siz de yukarıdaki örneğe göre not ortalamanızı hesaplayabilir, mezuniyet ve başarı durumunuzu takip edip ders seçimlerinizi buna göre planlayabilirsiniz.

Hepinize derslerinizde başarılar dileriz. Sevgilerimizle…

DEKANLIK