Bölüm Başkan ve Yardımcıları

İŞLETME BÖLÜMÜ
BAŞKAN:      Prof.Dr.Saime ÖNCE
Başkan Yar:    Doç.Dr.Ali ÖZDEMİR
Başkan Yar:    Dr.Öğr.Üy. Feyza AĞLARGÖZ
Santral Tel: 222 335 05 80
Sekreter Dahili Tel: 3232

İKTİSAT BÖLÜMÜ
BAŞKAN:      Prof.Dr.Muharrem AFŞAR
Başkan Yar:    Doç.Dr.Ethem ESEN
Başkan Yar:    Dr.Öğr.Üy. Ayla YAZICI
Santral Tel: 222 335 05 80
Sekreter Dahili Tel: 3221

MALİYE BÖLÜMÜ
BAŞKAN:      Prof.Dr.M.Erkan ÜYÜMEZ
Başkan Yar:    Doç.Dr.Cumhur DÜLGER
Başkan Yar:    Dr.Öğr.Üy. Sedef OLUKLULU
Santral Tel: 222 335 05 80
Sekreter Dahili Tel: 3223

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
BAŞKAN:      Prof.Dr.Deniz KAĞNICIOĞLU
Başkan Yar:    Doç.Dr.Zerrin SUNGUR
Başkan Yar:    Dr. Öğr. Üy. Emre KOL
Santral Tel: 222 335 05 80
Sekreter Dahili Tel: 3245