Yoklamalar ve Devamlılık

Anadolu Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. Maddesi gereğince derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Bir dersten Senatoca belirlenen haklı ve geçerli nedenlerle olsa bile belirlenen devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenciler, o dersin dönem sonu sınavına giremez. Bu nedenle öğrencilerimizin derslere devam konusunda öğretim döneminin ilk haftalarından itibaren dikkatli davranmaları ve bilişim sisteminden yoklamalarını düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir. Yoklamaya katılamayan öğrenciler için hasta raporu geçerli değildir.

  • Her öğrenci derse girmeden önce yoklama kartının yanında olup olmadığını ve sağlamlığını kontrol etmek zorundadır.
  • Yoklama kartı yanında olmayan öğrenci yoklamaya katılamayacaktır. Bu konuda hiçbir şekilde dilekçe ile düzeltme yapılmayacak, dersin öğretim elemanından yoklamanın düzeltilmesi konusunda talepte bulunulmayacaktır.
  • Yoklama kartının okunmaması gibi teknik sorunlar olduğunda yoklama anında öğrenci işlerine başvurulacaktır. Dersin öğretim elemanına yoklamanın düzeltilmesi konusunda talepte bulunulmayacaktır.
  • Başkasının yerine yoklama kartını kullanan veya kendi yoklama kartını başkasına kullandıran öğrenciler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

yoklamalar

 

NOT: Bazı derslerde yapılan yoklama sayısı ders saati nedeniyle tabloda gösterilenin iki katı olduğunda öğrencinin bulunması gereken yoklama sayısı da 2 ile çarpılacaktır.

DEKANLIK