Farabi

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Metin COŞKUN (Koordinatör)
Dr.Öğr.Üy.Sezen ULUDAĞ (Koor.Yar)

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üy. Bilgin BARİ (Koordinatör)
Araş.Gör. Başak SEZGİN KIROĞLU (Koor.Yar)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Arş.Gör.Cansu ŞENGÜL (Koordinatör)
Arş.Gör. Nil Belgin BOYACI (Koor. Yar)

MALİYE BÖLÜMÜ
Prof..Dr. Mehmet Oğuz ARSLAN (Koordinatör)
Arş.Gör. Hatice ALTINOK (Koor.Yar.)

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Dr.Öğr.Üy Yusuf Ziya BÖLÜKBAŞI (Koordinatör)
Arş.Gör. Merve KUTLU (Koor.Yar.)

 

Farabi Değişim Programı Nedir?

Kısaca “Farabi Değişim Programı” olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

Programa Neden Farabi Adı verilmiştir?

Farabi , Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında “Alpharabius” olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

Farabi Değişim Programı’nın Amacı

Farabi Değişim Programının amacı Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında bulunan öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmeleridir. Bu şekildeki işbirliği ve yakınlaşmaların akademik zenginleşmeyi arttıracağı ve öğretim sürecini etkinleştireceği varsayılmaktadır.

Bir öğrencinin Farabi’ye başvurabilmesi için genel not ortalamasının lisansta en az 2,00/4,00 olması yüksek lisans ve doktorada 2,50/4,00 olması zorunludur.

Başvurular öğrencilerin kendi üniversitelerinin Farabi Koordinasyon Ofislerine ve şahsen yapılmalıdır, posta yoluyla başvuru yapılamaz. Birinci sınıfta okuyanlar programa başvuramaz, en erken birinci 1. sınıfın ikinci yarısında ikinci sınıf için başvuru yapılabilir. Başvuru takvimi ilgili ofisler tarafından ayrıca ilan edilmektedir.

Anadolu Üniversitesi Farabi Değişim Koordinatörlüğü Web Sitesine Gitmek İçin Tıklayınız.
http://www.farabidegisim.anadolu.edu.tr/