Erasmus

ERASMUS PROGRAMI

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Erasmus programı çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlanmaktadır. Erasmus programının amacı Avrupa ülkelerinde yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek, üniversiteler arasında uluslararası işbirliğini özendirmek ve desteklemek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Avrupa ülkeleri arasında değişim programlarına katılmasını sağlamak, öğretim sürecinde alınan derecelerin ve yapılan çalışmaların Avrupa Birliği ülkeleri genelinde tanınmasını sağlamaktır. Erasmus programı çerçevesinde yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılması da teşvik edilmektedir. Erasmus Programı, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına da hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987’den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir. Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.

Neden “Erasmus” ?

1465 – 1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamı olan Desiderius Erasmus, Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biridir. Hayatı boyunca Avrupa’nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi yaşayan Desiderius Erasmus’un adı, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi nedeniyle bugünkü Avrupa’nın yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliği sürecine verilmiştir.

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üy. Gülşah KULALI (Koordinatör.)
Arş.Gör.Gülşen ÇAVUŞ (Koor.Yar)
Arş.Gör.Aykut YAKAR (Koor.Yar)

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Doç.Dr. İsmail Onur BAYCAN (Koordinatör)
Arş.Gör.Dr. Yasin ARSLANTAŞ (Koor.Yar)
Arş.Gör. Ayşegül AKÇA (Koor.Yar)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üy. Zeynep ELİTAŞ (Koordinatör)
Arş.Gör.Ayça GÜZEL ÖZBEK (Koor.Yar)

MALİYE BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Cumhur Dülger (Koordinatör)
Araş.Gör. Hatice ALTINOK (Koor. Yar)

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Mustafa KARACA (Koordinatör)
Arş.Gör. Merve KUTLU (Koor.Yar.)

ERASMUS STAJ KOORDİNATÖRLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Necdet SAĞLAM (Koordinatör)
Arş.Gör.Handan GÜNYAKTI (Koor.Yar)

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üy. Bilgin BARİ (Koordinatör)
Arş.Gör.Ali BENLİ (Koor.Yar)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üy. Emre KOL (Koordinatör)
Dr.Öğr.Üy.Taylan AKGÜL (Koor.Yar)

MALİYE BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üy. Sedef OLUKLULU (Koor. Yar)

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

Doç.Dr. Mustafa KARACA (Koordinatör)
Arş.Gör. Merve KUTLU (Koor.Yar.)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi ve LLP/Erasmus Koordinatörü Prof.Dr.Bilge Kağan ÖZDEMİR
uib@anadolu.edu.tr Dahili: 4461-62-65-66-67-68

Ayrıntılı Bilgi: Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
http://uib.anadolu.edu.tr/

Ayrıntılı Bilgi: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nin web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
http://www.ua.gov.tr/