Staj

Staj, uygulamalı öğrenim aşaması ya da bir kimsenin geçici olarak, bir kurumun bir veya birden çok bölümünde mesleki bilgi edinmek amacıyla çalışarak geçirdiği dönemdir.

Staj, zorunlu ya da isteğe bağlı olduğu farketmeksizin, formel eğitim-öğretim sürecinde öğrendiğiniz bilgileri iş dünyasında (pratikte) uygulamanızı sağlayan bir çalışma dönemidir.

İsteğe bağlı staj, mezuniyetiniz için zorunlu olmayan, kendi isteğinizle, bir kurumun bir veya birden çok bölümünde çalışarak geçirdiğiniz dönemi tanımlar. Ancak, isteğe bağlı bile olsa, staj yapma süreci başladığında o artık zorunlu staj statüsü kazanmış olur.

image001

Staj yapmanız durumunda;

    • Gerçek hayattaki uygulamaları görmeniz mümkün olur.
    • Mesleki gelişiminiz için ne yapmanız gerektiğini farkedebilirsiniz.
  • Mesleki çevre edinebilirsiniz.

 

1 Staj Komisyonu
1 Staj Takvimi
2 Ögrenci Staj Yönergesi
3 Öğrenci Staj Klavuzu
4 Öğrenci Tarafindan İzlenecek Staj Süreci Akış Şeması
5 Proje Tabanlı Staj Bilgisi
staj-yapilan-yerlere-iliskin-bilgi Staj Yapılabilecek Yerlere İlişkin Bilgi
staj-yapilan-yerler Öğrencilerimizin Daha Önce Staj Yaptıkları Yerler
Staj Belgeleri Internship Documents
6 Dekanlık Yazısı Dean’s Office Letter
7 Staj Başvuru ve Kabul Formu
(Bilgisayar ortamında 2 nüsha olarak hazırlanacaktır.)
Internship Application and Acceptance Form
Staj Devam Çizelgesi
(Kurum tarafından kapalı zarf içinde teslim edilecek)
Attendance Chart
İzin Talep Formu
(Kurum yetkilisinin onayından sonra eşzamanlı olarak Staj Birimine ulaştırılacak)
Permission Request Form
Müstehaklık Belgesi
Kurum Kuruluş Staj Değerlendirme Formu
(Kurum tarafından kapalı zarf içinde teslim edilecek)
Institution Organization Internship Evaluation Form
10 Taahhütname Commitment letter
11 Staj Ayrılış Formu Internship Cancellation Form
12 Staj-Raporu
(Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.)
Sample Training Report