Stratejik Plan

STRATEJİK PLAN 2010-2013

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eskişehir’ de kurulan ilk yükseköğretim kurumu olmanın ve üniversitemizin öz çekirdeğini oluşturmanın yüklediği tarihsel bilinç ve sorumlulukla 1958 yılından beri işlevini sürdüren bir fakültedir.

2010 yılı üniversitemizin, dolayısıyla onun tamamlayıcı bir parçası olan fakültemizin adeta ikinci kuruluşunu gerçekleştirdiği bir yenilenme ve geçmişten aldığı güçle ileriye doğru atılım yapma yılı olmuştur.

Bu atılımın yapılabilmesi için öncelikle içe dönük bir sorgulamanın ve öz eleştirinin yapılması gerekiyordu. Arama konferansı yöntemi bu açıdan son derece uygun bir yöntemdir. Rektörlüğümüzün öncülüğü ile ilkin üniversite ölçeğinde yapılan arama konferansının ortaya koyduğu bulguların ışığında, fakültemizin güçlü ve zayıf yanları, fakültemizi gelecekte bekleyen fırsatlar ve tehlikeler geniş bir paydaşlar topluluğunun katılımıyla düzenlenen arama konferansında araştırıldı. Bu konferansta önümüzdeki yılların faaliyetlerine ışık tutacak sonuçlara ulaşıldı; fakültemizin vizyonu ve misyonu belirlendi. Fakültemiz bundan böyle üç temel işlevi olan insan yetiştirme, yetiştirenleri yetiştirme ve topluma hizmet işlevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde geleceğe taşıyacaktır.

Prof.Dr.Recai DÖNMEZ
DEKAN

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
STRATEJİK PLAN (2010-2013)

Hazırlanma Süreci

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin Stratejik Plan hazırlama süreci şu aşamalardan oluşmuştur:

 1. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün süreci başlatmasının ardından Bölüm başkanlıklarıyla koordinasyona girilerek Stratejik Planlama Komisyonu üyeleri belirlenmiştir.
 2. Fakülte Kurulu’nda Stratejik Plan hazırlıkları konusunda bilgi verilmiştir.
 3. Stratejik Planlama konusunda tecrübeli bir öğretim üyesi Fakülteye davet edilmiş ve gerekli konularda bilgilendirme toplantıları yapılmış, süreç tasarımı gerçekleştirilmiştir.
 4. Bölüm Başkanlıkları “Bölüm Stratejik Planları” nı hazırlayarak Stratejik Planlama Komisyonu’na teslim etmişlerdir.
 5. Stratejik Planlama Komisyonu Bölüm Stratejik Planları’nı uyumlu hale getirerek Fakülte Stratejik Planı’nı oluşturmuş ve diğer teknik bilgileri içerecek şekilde düzenlemiştir. Fakültemizde gerçekleştirilen ARAMA KONFERANSI’nın sonuçları stratejik planın temel kaynağını oluşturmuştur.
 6. Çok sayıdaki toplantının ardından son şeklini alan Stratejik Plan Fakülte Kurulu’na sunularak tartışılmış, gerekli düzeltmeler yapılarak kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

VİZYONUMUZ

Kendi coğrafyamızdan evrensele uzanan, uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen, yenilikçi, tüm paydaşlarının sorunlarına duyarlı, temel değerleri gerçeklik ve erdem olan, yaşam boyu eğitim hedefi ile hareket eden bir fakülte olmak.

MİSYONUMUZ

 • Toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla, ülke, bölge, kent, sanayi çevresindeki toplumsal, teknolojik, bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik katkı sağlamak.
 • Öğrenci niteliklerini ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla analitik düşünebilen, etik değerlere ve topluma bağlı, aidiyet duygusu güçlü, sosyal, özgüvenli, öğrenmeye açık ve yaratıcı öğrenciler yetiştirmek.
 • Uluslararası standartlara ulaşmak amacıyla yenilikçi, rekabetçi, girişimci ve uygulamaya dönük programlar üretmek, bu programları teknoloji tabanlı eğitimle birleştirerek Türkiye’nin gelişimine çok boyutlu katkılar sağlamak.

STRATEJİK PLANLAMA KOMİSYONU ÜYELERİ

 • Prof. Dr. Necdet Sağlam
 • Doç. Dr. Süleyman Sözen
 • Doç. Dr. Bülent Günsoy
 • Doç. Dr. Erkan Özata
 • Doç. Dr. Yener Şişman
 • Dr.Öğr.Üy. Tayfun Moğol
 • Dr.Öğr.Üy. Ozan Ağlargöz
 • Dr.Öğr.Üy. Feyza Kaya

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2009-2013) İÇİN TIKLAYINIZ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI İÇİN TIKLAYINIZ