İdari Kadro

FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

DEKAN V.:           Prof. Dr. Mehmet BAŞAR
ÜYE                      : Prof. Dr. Muharrem AFŞAR
ÜYE                      : Prof. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU
ÜYE                      : Prof. Dr. Mustafa Erkan ÜYÜMEZ
ÜYE                      : Doç. Dr. Ethem ESEN
ÜYE                      : Doç. Dr. Ahmet Emre DEMİRCİ
ÜYE                      : Dr. Öğr. Üyesi Sezen ULUDAĞ

FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ

DEKAN V.    :Prof. Dr. Mehmet BAŞAR
ÜYE               :Prof. Dr. Saime ÖNCE
ÜYE               :Prof. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU
ÜYE               :Prof. Dr. Muharrem AFŞAR
ÜYE               :Prof. Dr. M.Erkan ÜYÜMEZ
ÜYE              :Prof. Dr. Metin COŞKUN
ÜYE               :Prof. Dr. Banu UÇKAN HEKİMLER
ÜYE               :Prof. Dr. Nurcan TURAN
ÜYE               :Doç. Dr. Ethem ESEN
ÜYE               :Doç. Dr. Mustafa KARACA
ÜYE               :Dr.Öğr.Üyesi Sedef OLUKLULU

BÖLÜM BAŞKANLARI ve YARDIMCILARI

İŞLETME BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Saime ÖNCE (Başkan)
Doç.Dr. Ali ÖZDEMİR (Başkan Yardımcısı)
Dr.Öğr.Üy. Feyza AĞLARGÖZ (Başkan Yardımcısı)

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Muharrem AFŞAR (Başkan)
Doç. Dr. Ethem ESEN (Başkan Yardımcısı)
Dr.Öğr.Üy. Ayla YAZICI (Başkan Yardımcısı)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU (Başkan)
Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Başkan Yardımcısı)
Dr.Öğr.Üy. Emre KOL (Başkan Yardımcısı)

MALİYE BÖLÜMÜ
Prof.Dr. M. Erkan ÜYÜMEZ (Başkan)
Doç. Dr. Cumhur DÜLGER (Başkan Yardımcısı)
Dr.Öğr.Üy. Sedef OLUKLULU (Başkan Yardımcısı)

 

ERASMUS KOORDİNATÖRLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üy. Gülşah KULALI (Koordinatör.)
Arş.Gör.Gülşen ÇAVUŞ (Koor.Yar)
Arş.Gör.Aykut YAKAR (Koor.Yar)

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Doç.Dr. İsmail Onur BAYCAN (Koordinatör)
Arş.Gör.Dr. Yasin ARSLANTAŞ (Koor.Yar)
Arş.Gör. Ayşegül AKÇA (Koor.Yar)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üy. Zeynep ELİTAŞ (Koordinatör)

MALİYE BÖLÜMÜ
Doç. Dr. Cumhur Dülger (Koordinatör)
Dr.Öğr.Üy. Sedef OLUKLULU (Koor. Yar)

ERASMUS STAJ KOORDİNATÖRLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Necdet SAĞLAM (Koordinatör)
Arş.Gör.Tahsin Perçin BATUM (Koor.Yar)

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Doç.Dr. Burhan DOĞAN (Koordinatör)
Arş.Gör.Ali BENLİ (Koor.Yar)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üy. Emre KOL (Koordinatör)
Dr.Öğr.Üy..Taylan AKGÜL (Koor.Yar)

MALİYE BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üy. Sedef OLUKLULU (Koor. Yar)

FARABİ KOORDİNATÖRLERİ

İŞLETME BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Metin COŞKUN (Koordinatör)
Dr.Öğr.Üy..Sezen ULUDAĞ (Koor.Yar)

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Dr.Öğr.Üy. Bilgin BARİ (Koordinatör)

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Arş.Gör.Cansu ŞENGÜL (Koordinatör)
Arş.Gör.Simge Dindar TIRAŞ (Koor.Yar)

MALİYE BÖLÜMÜ
Prof..Dr. Mehmet Oğuz ARSLAN (Koordinatör)
Arş.Gör. Hatice ALTINOK (Koor.Yar.)

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI
İŞLETME BÖLÜMÜ
Koordinatör: Dr.Öğr.Üy. Hülya GÖKTEPE
Koor.Yrd. Arş.Gör. Abdullah ORHAN

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Koordinatör Doç. Dr.Nazım ÇATALBAŞ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Koordinatör Doç. Dr.Zerrin SUNGUR

MALİYE BÖLÜMÜ
Koordinatör Prof. Dr.Şebnem TOSUNOĞLU

http://uib.anadolu.edu.tr/mevlana