Mevlana

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Koordinatörler

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Koordinatör: Doç.Dr.Nazım ÇATALBAŞ

MALİYE BÖLÜMÜ
Koordinatör: Prof.Dr.Şebnem TOSUNOĞLU

İŞLETME BÖLÜMÜ
Koordinatör: Dr.öğr.üyesi Hülya GÖKTEPE
Koor.Yar.:Arş.Gör.Abdullah ORHAN

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Koordinatör: Doç.Dr.Zerrin SUNGUR

http://uib.anadolu.edu.tr/mevlana