İç Denetim Seminerleri Dersi (Online)

İŞL458 İÇ DENETİM SEMİNERLERİ DERSİ

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) üniversite öğrencilerinin iç denetimde çalışan profesyonellerle iletişimini sağlamak ve akademik çevrede iç denetim alanında farkındalığı artırmak amacıyla, iş birliği protokolleri çerçevesinde Anadolu Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi’nde lisans dersi olarak İç Denetim Seminerleri gerçekleştirmektedir.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve TİDE iş birliği ile fakültemizde İç Denetim Seminerleri dersi 2021-2022 Bahar Döneminde VIII. Yarıyıl seçmeli dersleri içinde yer almaktadır.

Ders kapsamında, her ders iş yaşamından profesyonellerin katılımlarıyla aşağıdaki konular yer alacaktır:

 • İç Denetime Giriş
 • Kurumsal Yönetim
 • İç Denetim Uygulama İlkeleri-Denetim Süreci
 • İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi ve Standartlar
 • Risk Yönetimi ve İç Kontrol
 • Bilgi Teknolojileri Denetimi
 • Etik, Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk
 • İç Denetçiler için Örgütsel İletişim Becerileri
 • Hile Riskleri ve Denetimi
 • İç Denetimin Kalite Güvencesi ve Gözden Geçirme
 • Bir İç Denetçinin Kariyer Yolu

Derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır, yoklama alınacaktır. 

Devam eden öğrenciler ve dönem sonu başarı notuna göre 70 ve üzeri puanla geçen öğrenciler için belgelendirme yapılacaktır.

İŞL458 İç Denetim Seminerleri

VIII. YARIYIL Mesleki Seçmeli Ders

5.0 AKTS

Cuma 14.00-16.45

Dersin Öğretim Elemanı: Dr. Öğretim Üyesi Sezen ULUDAĞ

(Ayrıntılı bilgi için scubukcu@anadolu.edu.tr)

 Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), iç denetim mesleğinin gelişimini sağlamak amacıyla 1995 tarihinde kurulmuştur. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) ve Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu (ECIIA)’nun temsilcisidir ve “Meslekte küresel gelişim ve mükemmelliğin paydaşı olmak” vizyonu ile faaliyet göstermektedir.  Mesleki gelişim ve yetkinlik eğitimleri, iç denetim profesyonellerinin küresel sertifikasyonunun artırılması amacıyla sürekli profesyonel gelişim konusunda öncülük etmektedir. 

 

Tanıtım Metnini indirmek için tıklayınız. (pdf formatında)