Yaşar Eğitim Ve Kültür Vakfı Burs Başvuruları

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ekte sunulan afişde belirtilen dallarda Lisans ve Yüksek Lisans eğitimi gören
öğrencilerinizden gerekli şartları taşıyanlara 2021 – 2022 eğitim yılında karşılıksız burs verilecektir.