2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemine İlişkin Ortak Açıklama

Sevgili öğrencilerimiz,

Aşağıdaki linkte bulunan, İlimizdeki üç üniversitenin 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemine İlişkin Ortak Açıklamasında, “İlgili özel koşul(lar) ve/veya ilgili disipline özgü ulusal ya da uluslararası standartlara uyma zorunluluğu bulunanlar haricindeki tüm önlisans, lisans, yükseklisans ve doktora programlarındaki teorik derslerin mümkün olduğu ölçüde uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi ortamda yürütülmesine…” karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Döneminde Fakültemizde yürütülecek teorik dersler, uzaktan öğretim yöntemleriyle yürütülecektir.

Uygulama esaslarına ve diğer hususlara ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşılacaktır.

Gerekli ön hazırlıkların yapılabilmesi adına bilgilerinize sunar, başarılar dileriz.

DEKANLIK

https://www.kisa.link/NUiN