Örgün Eğitim Almak Üzere Yurt Dışına Çıkış Gerektiren Ortak Lisans Programları hk.

Değerli öğrencilerimiz,

Pandemi sürecinde Yükseköğretim Kurulu, Rektörlüğümüz ve Fakültemizin ilgili mercilerinde yapılan değerlendirmeler ve alınan kararlara dayalı olarak örgün eğitim almak üzere yurt dışına çıkış gerektiren ortak lisans programlarımıza yönelik bazı Fakülte kararları alınmıştır. Alınan kararlar program koordinatörü hocalarınızla paylaşılmıştır. İlgili program öğrencileri detaylar için program koordinatörü öğretim elemanlarına başvurabilirler.

DEKANLIK