Ders Tekrarı Durumunda Olan Öğrencilerin Dikkatine !!!

DERS TEKRARI DURUMUNDA OLAN ÖĞRENCİLERİN ÇAKIŞMA ve KREDİ SINIRI NEDENİYLE ALTTAN DERSLERİNİ ALAMAMALARI HAKKINDA

Değerli öğrencilerimiz,

Bildiğiniz gibi kayıt otomasyon sistemi, 2 yarıyıl üst üste GNO’su 2,00’nin altında olduğundan “ders tekrarı” durumunda olan öğrenciye, uyarı ve tekrar durumunda olduğu yarıyıllarda aldığı derslerden CD, DC, DD ve FF notlu dersleri, öncelikle en küçük yarıyıldan başlamak üzere yüklemektedir. Yapılan değerlendirmeler sonunda bu durumdaki öğrencilere alttan derslerin, harf notuna bakılmaksızın en küçük dönemden başlayarak yüklenmesi uygulaması yerine, “önce en düşük not, sonra en küçük yarıyıl” bazında yükleme yapılmasına karar verilmiştir. Bir başka deyişle öğrencilere öncelikle FF olan dersleri en küçük yarıyıldan başlayarak yüklenecek; akabinde DD olan dersleri en küçük yarıyıldan başlayarak yüklenecek, akabinde DC olan dersleri en küçük yarıyıldan başlayarak yüklenecek; son olarak da CD olan dersleri en küçük yarıyıldan başlayarak yüklenecektir.

2019-2020 Güz Yarıyılına mahsus bu uygulama merkezi olarak değil, bu yönde değişiklik talebi olan öğrencilerin dilekçeleri doğrultusunda yapılacaktır.

Bu nedenle CD, DC, DD ve FF olan derslerinden almak istediği ders yerine sistem tarafından CD, DC, DD ve FF notlu başka ders yüklenmiş olan öğrencilerin, BURADAN edinecekleri matbu dilekçeyi doldurup imzalayarak Dekanlığımıza (Dekan Yardımcılığı Sekreterliği) en geç 25.09.2019 Çarşamba günü 17:30’a kadar başvurmaları gerekmektedir.

LÜTFEN DİLEKÇE VERMEDEN ÖNCE ŞU HUSUSLARI MUTLAKA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN:

* Öğrenci dilekçesi olmaksızın her hangi bir işlem yapılmayacaktır.

* Sadece çakışma ve/veya kredi limiti nedeniyle alınamayan dersin/derslerin alınması amacıyla, FF/DD/DC/CD notlu hangi dersin bırakılacağı ve yerine FF/DD/DC/CD notlu hangi dersin alınacağının açıkça beyan edildiği dilekçeler dikkate alınacaktır.

* Yapılan inceleme sonrasında uygun görülen başvurular işleme konacaktır. Yanlış beyan içeren, belirtilen konu ve amaç dışındaki dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.

* Dilekçede bırakılmak istenen dersler ile yerlerine çakışma ve kredi limiti nedeniyle alınamayan ve alınmak istenen dersler de mutlaka belirtilecektir. Sadece ders bırakma talebi içeren dilekçeler işleme konmayacaktır.

* Bu duyuru sadece ders tekrarı durumunda olan öğrencilerle ilgilidir.

NOT: 2019-2020 Bahar Yarıyılından itibaren bu uygulama sistem tarafından otomatik olarak yapılacak, sistem elle müdahaleye tamamen kapatılacaktır.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ