Bölüm Başkan Yardımcıları

Çeko Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Deniz KAĞNICIOĞLU
Eposta: dkagnici@anadolu.edu.tr
Sekreter Tel: 3245

Çeko Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Zerrin SUNGUR
Eposta: zsungur@anadolu.edu.tr
Sekreter Tel: 3245

İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Bengül Gülümser ULUKAN
Eposta: bgkaytanci@anadolu.edu.tr
Sekreter Tel: 3217

İktisat Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr.Hasan İSLATİNCE
Eposta: hislatin@anadolu.edu.tr
Sekreter Tel: 3217

İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr.Murat ERTUĞRUL
Eposta: mertugrul@anadolu.edu.tr
Sekreter Tel: 3232

İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd.Doç.Dr. Feyza AĞLARGÖZ
Eposta: feyzak@anadolu.edu.tr
Sekreter Tel: 3232

Maliye Bölüm Başkan Yardımcısı Doç.Dr.M.Erkan ÜYÜMEZ
Eposta: meuyumez@anadolu.edu.tr
Sekreter Tel: 3223