Bölüm Başkanları

Çeko Bölüm Başkanı Prof.Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU
Eposta: dkagnici@anadolu.edu.tr
Santral Tel: 222 335 05 80
Sekreter Dahili Tel: 3245

İktisat Bölüm Başkanı Prof.Dr.Muharrem AFŞAR
Eposta: mafsar@anadolu.edu.tr
Santral Tel: 222 335 05 80
Sekreter Dahili Tel: 3221

İşletme Bölüm Başkanı Prof.Dr. Saime ÖNCE
Eposta: sonce@anadolu.edu.tr
Santral Tel: 222 335 05 80
Sekreter Dahili Tel: 3232

Maliye Bölüm Başkanı Prof.Dr. Recai DÖNMEZ
Eposta: rdonmez@anadolu.edu.tr
Santral Tel: 222 335 05 80
Sekreter Dahili Tel: 3223