Erasmus

ERASMUS PROGRAMI

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Erasmus programı çerçevesinde yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlanmaktadır. Erasmus programının amacı Avrupa ülkelerinde yüksek öğretimin kalitesini arttırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmek, üniversiteler arasında uluslararası işbirliğini özendirmek ve desteklemek, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin Avrupa ülkeleri arasında değişim programlarına katılmasını sağlamak, öğretim sürecinde alınan derecelerin ve yapılan çalışmaların Avrupa Birliği ülkeleri genelinde tanınmasını sağlamaktır. Erasmus programı çerçevesinde yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılması da teşvik edilmektedir. Erasmus Programı, sunduğu hareketlilik olanağı ile Avrupa halklarının birbirlerini algılamasındaki önyargıların yükseköğretim çevrelerinde kırılmasına da hizmet etmektedir. Erasmus programı ile 1987’den günümüze kadar 1,5 milyondan fazla yükseköğretim öğrencisi, başka bir Avrupa ülkesinde öğrenim hayatının bir dönemini geçirmiş; o ülkenin insanlarını ve kültürünü de tanıma imkanı elde etmiştir. Program 2012 yılı itibariyle 3 milyon öğrencinin Erasmus öğrencisi olmasını hedeflemektedir.

Neden “Erasmus” ?

1465 – 1536 yılları arasında yaşamış Hollandalı bir felsefe adamı olan Desiderius Erasmus, Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biridir. Hayatı boyunca Avrupa’nın değişik ülkelerinde bir gezgin gibi yaşayan Desiderius Erasmus’un adı, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ve çağının eğitim felsefesine olan etkisi nedeniyle bugünkü Avrupa’nın yüksek öğretim kurumları arasındaki işbirliği sürecine verilmiştir.

FAKÜLTE KOORDİNATÖRLERİMİZ

İŞLETME BÖLÜMÜ
Koordinatör – Yrd. Doç. Dr. Sezen ULUDAĞ
scubukcu@anadolu.edu.tr Dahili:3232

Koordinatör Yardımcısı – Arş .Gör. İbrahim KARAASLAN
ibrahimkaraaslan@anadolu.edu.tr Dahili:3232

Koordinatör Yardımcısı – Araş. Gör. Önder DORAK
odorak@anadolu.edu.tr Dahili:3232

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Koordinatör – Yrd.Doç.Dr.İsmail Onur BAYCAN
iobaycan@anadolu.edu.tr Dahili:3221

Koordinatör Yardımcısı – Arş.Gör.Uğur AYTUN
uaytun@anadolu.edu.tr Dahili:3221

MALİYE BÖLÜMÜ
Koordinatör – Arş.Gör.Sedef OLUKLULU
soluklulu@anadolu.edu.tr Dahili:3223

Koordinatör Yardımcısı – Arş.Gör.İskender ÖZSARI
iozsari@anadolu.edu.tr Dahili:3223

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Koordinatör – Yrd.Doç.Dr.Emin Cihan DUYAN
ecduyan@anadolu.edu.tr Dahili:3245

Koordinatör Yardımcısı – Yrd.Doç.Dr.Zeynep ELİTAŞ
zelitas@anadolu.edu.tr Dahili:3245

ERASMUS STAJ BÖLÜMÜ

İŞLETME BÖLÜMÜ
Koordinatör:  Prof.Dr.Necdet SAĞLAM
Koor.Yrd.        Arş.Gör.Tahsin Perçin BATUM

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Koordinatör  Yrd.Doç.Dr.Burhan DOĞAN
Koor.Yrd.       Arş.Gör.Mustafa KIRCA

ÇEKO BÖLÜMÜ
Koordinatör Yrd.Doç.Dr.Emre KOL
Koor.Yrd. Arş.Gör.Taylan AKGÜL

MALİYE BÖLÜMÜ
Koordinatör Arş.Gör.Sedef OLUKLULU
Koor.Yrd.      Arş.Gör.İskender ÖZSARI

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası İlişkiler Birimi ve LLP/Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Zekiye DOĞAN
uib@anadolu.edu.tr Dahili: 4461-62-65-66-67-68

Ayrıntılı Bilgi: Uluslararası İlişkiler Birimi web sayfasına ulaşmak için TIKLAYINIZ!
http://uib.anadolu.edu.tr/

Ayrıntılı Bilgi: Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi’nin web sitesine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
http://www.ua.gov.tr/