MEVLANA

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

İŞLETME BÖLÜMÜ
Koordinatör: Yrd.Doç.Dr.Hülya GÖKTEPE
Koor.Yrd. Arş.Gör.Abdullah ORHAN

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Koordinatör Doç. Dr.Nazım ÇATALBAŞ

ÇEKO BÖLÜMÜ
Koordinatör Doç. Dr.Zerrin SUNGUR

MALİYE BÖLÜMÜ
Koordinatör Prof. Dr.Şebnem TOSUNOĞLU

http://uib.anadolu.edu.tr/mevlana