Proje Tabanlı Staj Duyurusu

Staj yeri: Sampa Otomotiv A.Ş.
Proje konusu: Çalışanlarının şirkete olan bağlılığının ve memnuniyet oranlarının artışı
Talep edilen stajyer sayısı: 1
Bölümleri: İİBF – İşletme ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Süre: en az 45 gün, en fazla 90 gün
Sınıfları: En ez 4. Yarıyılı tamamlamış olan, tercihen 3. ve 4. Sınıflarda öğrenim gören
Not ortalaması: 2.5 ve üzeri
EK DOSYA Proje Tabanlı Staj Öğrenci Talep ve Başvuruları Hk.
Son başvuru tarihi: 18 Mayıs 2018