İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK PROGRAMINDA BAŞARISIZ OLMUŞ ÖĞRENCİLERE YETERLİK SINAVI DUYURUSU

2017-2018 öğretim yılı ve daha önceki yıllarda isteğe bağlı hazırlık sınıfı bulunan programlara kayıtlı olup, hazırlık sınıfından “başarısız” olarak lisans öğrenimine başlayan 18 Ocak 2019  Cuma günü mesai bitimine kadar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne aşağıda bulunan dilekçeyle başvurmaları halinde 30-31 Ocak 2019  tarihlerinde yapılacak olan Yeterlik Sınavına alınacaktır. Başvurular şahsen, faks ya da iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden Yabancı Diller Yüksekokulu sorumlu değildir.

Yukarıda belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Önemle duyurulur.

Öğretim Dili Tamamen Veya Kısmen Yabancı Dil Olan Programların Hazırlık Sınıfını İki Yıl İçinde Başarı İle Tamamlayamayan Öğrenciler İçin Önemli Duyuru!

Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin aşağıda yer alan 7. Maddesinin 7. Fıkrası gereğince  öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencinin programdan ilişiği kesilir.

İlişiği kesilen öğrencilerin üç sınav hakkından faydalanabilmesi için eğitim süresince derslere devam yükümlülüklerini yerine getirmiş olması gerekir. Bu durumda olan öğrencinin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenci öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz.

Üç sınav hakkından faydalanmak isteyen öğrencilerin 18 Ocak 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar daha önce kayıtlı oldukları fakülte/bölüme dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Dilekçe örneği ekte verilmiştir. Şahsen, fax ya da posta yoluyla başvuru yapılabilir. Postadan kaynaklanan gecikmeler göz önünde bulundurulmaz.

Önemle duyurulur.

YDYO Müdürlüğü

2018-2019 Öğretim Yılı Güz Dönemi Kayıt Yenileme İşlemlerine İlişkin Önemli Açıklamalar

1- 2018-2019 GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

2- 2018-2019 BÖLÜM KATALOGLARI

3- SIKÇA SORULAN SORULAR

4- MESLEKİ VE SERBEST SEÇMELİ DERSLERLE İLGİLİ DUYURU

5- ÖN KOŞULLU DERSLER (2018-2019)

6- AKADEMİK İNGİLİZCE DERSLERİ İLE İLGİLİ DUYURU

7- 2,00 GENEL NOT ORTALAMASINI TUTTURAMAYAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8- YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER İÇİN DUYURU

DİKKATLE OKUYUNUZ

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAŞINDAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİREN “ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ’NİN 19. MADDESİNİN 6. FIKRASI GEREĞİ”:

GÜZ VEYA BAHAR DÖNEMİ SONUNDA 2,00 GENEL NOT ORTALAMASINI (GNO) SAĞLAYAMAYAN ÖĞRENCİYE AKADEMİK YETERSİZLİK UYARISI YAPILIR.

AKADEMİK YETERSİZLİK UYARISI ALAN ÖĞRENCİNİN GNO’INI TAKİP EDEN DÖNEMDE 2,00’A YÜKSELTMESİ GEREKİR. YÜKSELTİRSE AKADEMİK YETERSİZLİK UYARISI KALKAR. YÜKSELTEMEZSE ÖĞRENCİ TEKRAR DURUMUNA DÜŞER. BU ÖĞRENCİLER BİR SONRAKİ DÖNEMDE FF, YZ VE DZ HARF NOTU OLAN DERSLERİYLE BİRLİKTE AKADEMİK YETERSİZLİK UYARISI ALDIĞI DÖNEMDEN İTİBAREN HARF NOTU CC’NİN ALTINDA OLAN DERSLERİ TEKRAR ETMEK ZORUNDADIR.

ÖRNEK:

2015-2016 GÜZ DÖNEMİ: GNO 2,00’IN ALTINDA OLAN ÖĞRENCİYE AKADEMİK YETERSİZLİK UYARISI VERİLİR.

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ: GNO 2,00’IN ÜZERİNDE İSE AKADEMİK YETERSİZLİK UYARISI KALKAR. BU DURUMDAKİ ÖĞRENCİLER SADECE FF, YZ VE DZ OLAN DERSLERİ İLGİLİ DÖNEMİNDE ALMAK ZORUNDADIR.

2015-2016 BAHAR DÖNEMİ: GNO 2,00’IN ALTINDA İSE ÖĞRENCİ TEKRAR DURUMUNA DÜŞER.

 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ: TEKRAR DURUMUNA DÜŞEN ÖĞRENCİ 2015-2016 GÜZ DÖNEMİNDEN İTİBAREN CC’NİN ALTINDAKİ TÜM DERSLERİ TEKRAR ETMEK ZORUNDADIR. ÖĞRENCİ, 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ SONUNDA 2,00 GNO’YU TUTTURURSA TEKRAR DURUMU ORTADAN KALKAR.

SUNY ESC programı ders kayıtları hk.

SUNY-ESC programı öğrencilerinin, mezun durumunda olabilmeleri için ESC tarafından zorunlu kılınan ve Anadolu Üniversitesi tarafından verilen aşağıdaki dersleri almaları gereklidir.

 • Fundamental Concepts of Law
 • Business Management
 • Statistics I-II
 • Financial Management I
 • International Business
 • Marketing Management
 • Production Management
 • Organizational Behavior
 • Management Information Systems
 • Financial Statement Analysis
 • Management Accounting
 • Strategic Management
 • Consumer Behaviour
 • Human Resources Management
 • Academic/Advanced English I-II
 • Introduction to Economics I-II
 • Computer Lab
 • Mathematics I-II
 • Introduction to Sociology
 • Scientific Research and Reports Writing
 • Ataturk’s Principles and History of The Turkish Revolution I-II
 • Psychology
 • Gender and Development
 • Linear Programming

Dikkat:
Strategic Management dersi ile Gender and Development (Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma) dersi Anadolu Üniversitesi akademik kataloğunda “field elective courses” kategorisinde gözükmektedir. Ancak yukarıda belirtildiği üzere, bu derslerin ESC öğrencileri tarafından alınması zorunludur. Dolayısıyla bu dersleri SUNY-ESC öğrencileri, mesleki seçmeli derslerin arasından ZORUNLU olarak almak durumundadırlar.

 1. ESC derslerinden Prof. Dr. Zülal BALPINAR’IN verdiği “Communication for Success” dersi yüz yüze verilmekte olup, tüm öğrenciler almak zorundadırlar.
 2. ESC’ye resmi kabul için başvurmadan ve ESC tarafından kayıtlı öğrenci statüsüne geçmeden önce, ESC derslerinden en fazla 4 tane ders alınabilir. Dolayısıyla ESC’ye başvuru yapmak önceliklidir. Başvuru yapmak için ayrıntılı bilgi için Prof. Dr. Zülal BALPINAR ile iletişime geçebilirsiniz. (zbalpina@anadolu.edu.tr)
 3. ESC programına başvururken dil skoru şartı olmasa da, başvuru sırasında “Admission Essay” yazılması zorunludur.
 4. SUNY-ESC öğrencilerinin dil skoru olarak IELTS sınavından 6.0; TOEFL sınavından 74 puan almaları gereklidir. Öğrenci, tüm derslerinden başarılı olsa bile, gerekli dil skorunu almadan mezun olamaz. Geçerli dil skorunun en geç 3. sınıfın sonuna kadar alınması önerilir.